Tarieven 2021

Psychologische zorg, ofwel basis- en gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg), wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering volgens de zorgverzekeringswet. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico (minimaal €385,- of hoger indien u uw eigen risico zelf heeft verhoogd). Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moet er een verwijsbrief van de huisarts zijn. Behandelingen binnen de basis ggz en specialistische ggz worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose door de regiebehandelaar volgens de DSM V.

Afhankelijk van de zorgvraag en zorgzwaarte (waaronder DSM diagnose, mate van complexiteit, ernst van de problematiek, mate van risico en beloop van de klachten) wordt er gekozen voor en behandeling binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Tarieven Basis GGZ

Voor de basis GGZ hanteer ik de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Binnen de Basis GGZ wordt er gewerkt met drie verschillende zorgproducten, één hiervan wordt in rekening gebracht. De keuze voor het product geschiedt op basis van de hiervoor genoemde zorgvraag en zorgzwaarte.

Product

basis GGZ

Aantal gesprekken NZa tarief Maximale duur behandeling
Kort 4 of minder € 522,13 294 minuten
Middel 5 – 8 € 885,01 495 minuten
Intensief 9 – 12 €1434,96 750 minuten

Specialistische GGZ

In de specialistische GGZ zijn er veel soorten ambulante behandelingen, de zogenaamde ‘Diagnose Behandel Combinaties’ (DBC’s). Deze DBC wordt aan het einde van de behandeling of uiterlijk na een jaar gedeclareerd. Het type DBC waar de behandeling in valt wordt bepaald door de aard van de problematiek en de bestede tijd aan de behandeling. De NZa heeft voor alle DBC’s een maximumtarief vastgesteld, zie hier.

Vergoeding vanuit zorgverzekeraar

Aan het einde van uw behandeling zal er een factuur gestuurd worden naar uw zorgverzekeraar. Hiervoor heb ik met een aantal zorgverzekeraars voor 2021 contractueel afspraken gemaakt. In dit geval zal de declaratie tussen mij en uw zorgverzekeraar plaatsvinden.

Met een aantal zorgverzekeraars heb ik deze contractuele afspraken niet gemaakt. In dit geval tekent u een akte van cessie. Dit houdt in dat u mij toestemming geeft namens u te declareren bij uw zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • VGZ; Univé, bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC, united consumers
  • CZ (specialistische ggz); OHRA, Just CZ, Nationale Nederlanden

Psychologische hulp zit in de basisverzekering en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is er altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Het is echter afhankelijk van welke zorgverzekeringspolis er sprake is over het percentage dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ik raad u aan om naar de verzekeringspolis te kijken, als er sprake is van een restitutiepolis wordt er vaak 80% – 100% vergoed van het geldende NZa- tarief. Indien er sprake is van een naturapolis wordt er over het algemeen 60% vergoed van het NZa tarief.

Uiteraard is er ook het verplichte eigen risico van €385,- per jaar die geldt voor alle verzekerde ziektekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

U bent niet verplicht de kosten door de zorgverzekeraar te laten vergoeden, u kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. In dit geval heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Ik hanteer voor zelfbetalers het tarief van €90,- per uur.