Psychotherapie en psychologische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering volgens de zorgverzekeringswet. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico (minimaal €385,- of hoger indien u uw eigen risico zelf heeft verhoogd). Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moet er een verwijsbrief van de huisarts zijn en er moet sprake zijn van een vastgestelde diagnose door de regiebehandelaar volgens de DSM V.

Afhankelijk van de zorgvraag en zorgzwaarte (waaronder DSM diagnose, mate van complexiteit, ernst van de problematiek, mate van risico en beloop van de klachten) wordt er gekozen voor en behandeling binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Binnen de basis GGZ heeft u recht op ongeveer 4 tot 12 sessies, daar waar binnen de specialistische ggz langdurige behandeling geboden kan worden.

Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 verloopt de bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg via het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. Het tarief van deze prestatie is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (Psychotherapeut, GZ-Psycholoog of masterpsycholoog NIP), de duur van de behandeling en welk afspraaktype (intake, consult). De tarieven voor deze verschillende prestaties worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Maandelijks declareren wij de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor zijn er contractueel afspraken gemaakt tussen Psychologie van Schie en de zorgverzekeraar.

In 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract. Declaratie van de kosten zal dus tussen Psychologie van Schie en uw zorgverzekeraar plaatsvinden.

Let op: de kosten die u kunt hebben voor psychologische zorg, is het wettelijk eigen risico (minimaal €385,-, tenzij vrijwillig verhoogd) per jaar. Het wettelijk eigen risico heeft betrekking op alle verzekerde ziektekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

U bent niet verplicht de kosten door de zorgverzekeraar te laten vergoeden, u kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. In dit geval heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Wij hanteren voor zelfbetalers een tarief van €110,- per uur.

No show tarief

Wanneer u verhinderd bent, vragen wij u de gemaakte afspraak ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan per mail, telefonisch, whatsapp of voicemail. U geeft ons hiermee de tijd om iemand anders de gereserveerde tijd te laten benutten. Wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak of de afspraak niet binnen 24 uur hebt afgezegd, zal er €50,- bij u in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd. Deze kosten kunt u niet bij de zorgverzekeraar indienen.