Therapie

U kunt bij mij terecht voor zowel basis- als specialistische zorg aan volwassenen (18jaar of ouder). U kunt zich met een verwijzing van uw huisarts voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ bij mij melden. In het intakegesprek worden uw klachten in beeld gebracht en maken we samen een besluit of behandeling mogelijk is. Aanmeldingsklachten kunnen onder andere zijn:

  • Angst
  • Depressie
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Burn-out, stress, overspannenheid
  • Traumabehandeling (EMDR)
  • Levensfaseproblematiek
  • Psychosomatische klachten
  • Problemen verband houdend met een relatie

U kunt niet bij mij terecht als er sprake is van op de voorgrond staande suïcidale gedachten en of plannen en bij crisisgevoeligheid. Ook bestaat de mogelijkheid dat ik uw hulpvraag niet voldoende kan beantwoorden. Samen met u en uw verwijzer zullen we dan zoeken naar een andere oplossing.