U kunt bij Psychologie van Schie terecht voor psychotherapie en psychologische behandeling (zowel basis- als specialistische ggz) voor volwassenen (18jaar of ouder). Uw huisarts kan u doorverwijzen bij de volgende aanmeldingsklachten:

 • Angst en paniek klachten
 • Burn-out en gerelateerde psychische klachten
 • Depressieve klachten
 • Obsessieve compulsieve klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychosomatische klachten
 • Trauma of posttraumatische stress klachten

De behandelinterventies die wij bieden zijn onder andere:

 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • eHealth (middels Therapieland)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Mindfulness
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), ook als groepsbehandeling
 • Psychotherapie
 • Schematherapie

U kunt niet bij ons terecht als er sprake is van op de voorgrond staande suïcidale gedachten en of plannen en bij crisisgevoeligheid. Ook bestaat de mogelijkheid dat wij uw hulpvraag niet voldoende kan beantwoorden. Samen met u en uw verwijzer zullen we dan zoeken naar een andere oplossing.

Onze werkwijze

De behandeling binnen onze praktijk bestaat uit drie fasen, te weten; de intakefase, behandelfase en afrondingsfase. In de intakefase wordt samen met u gekeken naar de klachten, hieruit stelt de regiebehandelaar* een diagnose aan de hand van de DSM-V. Indien er geen sprake is van een diagnose of wij u geen passend aanbod kunnen doen dat aansluit bij uw zorgvraag, wordt u terugverwezen naar de huisarts met een advies voor een passend vervolg.

Aan het einde van de intakefase wordt er een behandelplan opgesteld, hierin wordt samen met u gekeken naar de invulling(therapievorm), duur en momenten van evaluatie. Binnen de basis ggz is het doel om u zo snel mogelijk weer in eigen kracht te zetten. eHealth (Therapieland) kan hierbij een onderdeel zijn van de behandeling.

De volgende fase is de behandelfase zoals overeengekomen in het behandelplan. Periodiek wordt de behandeling geëvalueerd op voortgang, doelmatigheid en effectiviteit. Ook het op- of afschalen van zorg komt tijdens evaluatiemomenten aan bod.

Zie ook onze algemene praktijkinformatie

*De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling en zal zowel direct als indirect bij de behandeling betrokken zijn, een medebehandelaar kan (een deel van) de behandeling uitvoeren. Binnen onze praktijk is de Psychotherapeut of GZ-psycholoog de regiebehandelaar.

Crisis

Mocht zich onverhoopt een crisissituatie voordoen en u met enige spoed psychologische hulp nodig heeft, dan kunt u (of uw naasten):
1. Onze praktijk bellen op telefoonnummer 0592-201068 (maandag t/m donderdag 9:00uur – 13:00uur)
2. Kunt u ons niet bereiken? Bel uw huisarts.
3. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Centrale Huisartsendienst. In Drenthe te bereiken op telefoonnummer 0592-391900. Vermeldt dan altijd dat u in behandeling bent bij Psychologie van Schie.